top of page
  • Şirket amaçlarıyla çalışanlarımızın amaçlarını birlikte ele almak, 

  • Tüm çalışanlarımızın ortak hedefler etrafında birleşmelerini sağlamak,

  • Çalışanlarımızın motivasyon düzeyini yüksek tutmak.

  • Şirket çalışanlarımızın en uygun beceri düzeyine ulaşmalarını sağlamak amacıyla gereken eğitimi vermek ve gelişimlerini sağlamak,

  • Hedeflerimiz doğrultusunda insan gücünü verimli kullanmak,

  • İnsan ilişkileri, çalışanların tatmini, kariyer planları, performans değerlendirmesi, işe alım ve uyum programları gibi insan odaklı işlevleri yerine getirmek

İnsan Kaynakları Politikamız

bottom of page